هفت دریاچه ریلای بلغارستان

ایران مرکز ۳ شهریور, ۱۳۹۸ blog هفت دریاچه ریلای یکی دیگر از جاذبه های بلغارستان است. در بلغارستان ، پارک ملی باارزشی با نام ریلا (Rila National Park) قرار دارد که جوانترین و بزرگترین پارک ملی این کشور و از بزرگترین و ارزشمندترین مناطق حفاظت شده در اروپا به حساب می آید. پیرامون بزرگی این […]